Hogescholen versnellen invoering van innovaties

Rob Verhofstad, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, university of Applied Sciences, heeft een bijdrage geleverd  aan het magazine PIT van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Hij deed dat vanuit zijn rol als trekker van de hbo-thematafel Energietransitie & Duurzaamheid. Het artikel gaat over de toegevoegde waarde van hogescholen bij het versnellen van innovaties in de energietransitie. Het hele magazine vind je hier: https://lnkd.in/eN8Tz66d, met de bijdrage van Rob Verhofstad op pagina 13.

Verhofstad: "Om de klimaatdoelstellingen op tijd te halen, moeten we de impact van innovaties vergroten en versnellen. Hogescholen spelen daarin een belangrijke rol. In een position paper hebben we als hbo-thematafel Energietransitie & Duurzaamheid uiteengezet hoe wij helpen om de klimaatdoelen te bereiken: we leiden mensen op voor de banen van de toekomst, we versnellen innovaties met praktijkgericht onderzoek en we organiseren regionale netwerken waarin kennisinstellingen, overheden, bedrijven en burgers nauw samenwerken aan de transities."