Kees Slingerland plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.

Kees Slingerland (59) is benoemd als nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor de miieueffectrapportage. Eric van der Burg (54) is vanaf 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter. Beiden zijn bij koninklijk besluit benoemd.

Eric van der Burg en Kees Slingerland zullen naast het vertegenwoordigen van de Commissie m.e.r. ook werkzaam zijn als voorzitter in adviestrajecten van de Commissie.

De Commissie droeg Eric van der Burg als kandidaat voor bij minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Met zijn benoeming is voorzien in de vacature die ontstond met het vertrek van voorzitter Kees Linse per 31 december 2019.

Kees Slingerland vult één van de vacatures in die ontstond door de pensionering van twee plaatsvervangend voorzitters. Voor de andere vacature zoekt de Commissie nog een vrouwelijke plaatsvervangend voorzitter.