Eind augustus brachten Stefan Kraaijvanger en Frank Rieck namens ACE een bezoek aan de Polish Automotive Industry Assosiation (PZPM) en de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Polen. Doel van deze reis was te onderzoeken op welke wijze er een samenwerking kan ontstaan tussen ACE, de Poolse kennisinstituten en automotive sector.

ACE ging in gesprek met vertegenwoordigers van de PZPM. De PZPM is de enige vertegenwoordiger uit Polen in de ACEA (The European Automobile Manufacturers Association) en is vergelijkbaar met de Nederlandse RAI. Op de transitie naar elektrisch rijden wordt niet sterk ingezet, omdat veel elektriciteit nog wordt opgewekt door kolencentrales en windmolens en zonnepanelen nauwelijks aanwezig zijn.  

ACE was ook op bezoek bij de Nederlandse ambassade. In Polen is er een interessante autobranche, steeds meer OEM’s produceren in Polen hun auto’s. Er is interesse voor met name de rol die Nederland speelt in ontwikkeling van de laadinfrastructuur. De ontwikkeling en innovatie in de autobranche blijft nog achter, daarom zou een ACE in Polen zeer positief zijn voor het land. 

ACE bezocht ook de Polska Izba Motoryzacji (PIM). Dit is de Poolse Chamber of Automotive, hier worden de vertegenwoordigers van de automobielsector samengebracht, vergelijk het met de RAI vereniging. Ze associëren zich zowel met kleine als grote Poolse ondernemingen. Een overzicht van de huidige situatie van de Poolse automotive industrie:  

  • Warschau, Krakow en Poznan zijn het belangrijkste m.b.t. automotive en de ontwikkeling daarvan. 
  • Er zijn verschillende automotive opleidingen op alle niveaus. Echter, deze opleidingen zijn niet te vergelijken met de opleidingen in Nederland. Dit komt voornamelijk omdat er nog veel oude technieken worden gebruikt. Maar ook omdat deze opleidingen sterk door de overheid gereguleerd worden en vrijwel niet samenwerken met de automotive branche.
  • Wel is er een opleiding op de Warschau School of Economics welke interessant voor ACE kan zijn, de “Post graduate studies in automotive”. Omdat dit een Post Graduate opleiding is staat deze los van het klassieke systeem. Hierdoor is er meer samenwerking met de branche.

Er is interesse in de samenwerking die Nederland heeft opgezet tussen het onderwijs en de automotive sector. 
Het vervolg is dat vertegenwoordigers van de PZPM een keer ACE in Nederland zullen bezoeken en dat ACE naar mogelijkheden zoekt om op meerdere projecten samen te werken met Polen.