The Automotive Learning Community neemt koppositie in de voorlopige ranking OPZuid

In onze vorige nieuwsbrief meldden we de indiening van een projectaanvraag met betrekking tot Life-Long Learning bij OPZuid. Recent heeft het Stimulus programmamanagement bekend gemaakt dat de projectaanvraag The Automotive Learning Community op nummer 1 staat in de ranking. Goed nieuws.

Het doel van de Automotive Learning Community is een leeromgeving en leercultuur te realiseren waarin de vraag van werkgevers in de automotive sector en het aanbod van opleiders duurzaam bij elkaar komen. De sector en de opleiders gaan intensief samenwerken aan het stimuleren en faciliteren van een leven lang leren en de verdere ontwikkeling van (toekomstige) werknemers.
De formele goedkeuring om te mogen starten wordt snel verwacht.
Op donderdag 4 oktober vindt de startbijeenkomst plaats. ACE programmamanager Anget Mestrom heeft – op verzoek van penvoerder Fontys – alle projectpartners hiervoor inmiddels uitgenodigd. Wordt vervolgd.