Onepager

Hoe kunnen ontwikkelingen binnen Automotive en Mobility geborgd worden binnen de bachelor automotive opleidingen?

Aanleiding

Het onderzoek naar het borgen van ontwikkelingen binnen Automotive en Mobility in de bacheloropleidingen automotive is afgerond. De ontwikkelingen binnen de Automotive en Mobility sector volgen elkaar snel op, de grote snelheid en diversiteit in de ontwikkelingen hebben impact op het onderwijs.Het reguliere onderwijs heeft gedeeltelijk te maken met vastgestelde landelijke eisen met betrekking tot de vereiste body of knowledge / skills en deels hebben opleidingen ruimte in specialisaties, minoren en onderzoek waar de nieuwste ontwikkelingen een plaats kunnen krijgen. Dit onderzoek biedt inzicht in het huidige aanbod en welke aanpassingen in het curriculum de afgelopen jaren zijn aangebracht (plaats, zwaarte in het curriculum, verplicht of keuze). Daarnaast is ook onderzocht waar de leerbehoeften liggen vanuit het onderwijs. 

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat didactische alsook vakinhoudelijke vernieuwing van het onderwijs een continue proces is. Het steeds maar breder wordende vakgebied, vraagt om bredere competenties, waarbij cruciale thema's zoals Future Mobility, energietransitie, procesmanagement en duurzaamheid centraal staan. Bedrijven schouwen al deze thema’s als essentieel. Specifiek gaat dan dan om  onderwijsvernieuwing op het vlak van: 

  • Future Mobility - Autonoom rijden, systeemintegratie, safety engineering.
  • Energietransitie - Waterstof, flexibiliteit in energiedragers en milieubelasting.
  • Procesmanagement - Maakbaarheid, integraal denken, procesmanagement en circulair gebruik van materialen, ontwerp, simuleren, testen en evalueren.
  • Duurzaamheid - Batterijtechnologie, waterstof en toekomstige aandrijftechnieken, duurzaamheidsbewustzijn.

Rol van ACE Mobility

De verbreding van het vakgebied zorgt ervoor dat hogescholen streven naar een breder scala aan partners, waaronder productiebedrijven, grote dealerorganisaties en mobiliteitsbedrijven. Onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven willen graag dat ACE Mobility de rol van trendwatcher vervult bijvoorbeeld door het organiseren van kennisbijeenkomsten en webinars om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken. De resultaten benadrukken ook de noodzaak om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven duurzamer te maken. ACE Mobility heeft een belangrijke rol om kennisdeling mogelijk te maken en de diversificatie van partnerbedrijven te bevorderen.

Onderwijsinstellingen pleiten voor een coördinerende rol van ACE bij langlopende onderzoeken. Bedrijven zijn meer bereid om samen te werken als docenten bij het onderzoek betrokken zijn, omdat dit de continuïteit en borging van de resultaten ten goede komt. Het ontwikkelen van regulier onderwijs wordt niet primair gezien als de taak van ACE Mobility, behalve bij nieuwe technologische ontwikkelingen. In die gevallen wordt samenwerking met hogescholen zeer gewaardeerd. Daarnaast wordt het aanbieden van onderwijs- en voorlichtingsmateriaal door ACE Mobility op prijs gesteld.

De resultaten benadrukken ook de noodzaak om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven duurzamer te maken. ACE Mobility speelt daarbij een belangrijke rol als verbindende schakel tussen onderwijs, onderzoek en partners.