Over ACE

De toenemende snelheid van technologische ontwikkelingen binnen de automotive industrie vereist dat onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven continu investeren in het realiseren van een goede aansluiting van het onderwijs op de snel veranderende behoeften van de industrie. Alleen op deze manier kan worden gezorgd voor een structurele adequate uitstroom van afgestudeerden naar de industrie; afgestudeerden met de juiste kennis, competenties en mind set.

Deze behoefte was de drijvende kracht achter het initiëren en opstarten van ACE, Automotive Center of Expertise, in 2011. Voortbouwend op reeds gestarte initiatieven van ACE in de afgelopen jaren worden de ambities van de samenwerkende partners ook verder voortgezet. ACE heeft de ambitie om met haar specifieke activiteiten bij te dragen aan de doelstellingen, gedefinieerd voor en door de Nederlandse automotive sector:

  • het vergroten van de instroom naar automotive hbo-opleidingen;
  • het vergroten van de uitstroom van afgestudeerden naar automotive bedrijven;
  • het verhogen van de onderwijskwaliteit en bevordering van vraaggestuurd onderwijs;
  • het versterken van praktijkgericht onderzoek binnen het hbo met kennisinstellingen en 
bedrijven.