Biometrie

Binnen de Driver Biometrics werkgroep is kennis en inzicht verkregen op welke wijze medische kwaliteitssensoren in voertuigen ingezet kunnen worden om van bestuurders op een gebruiksvriendelijke wijze biometrische data geacquireerd kunnen worden, om deze data vervolgens om te zetten in informatie om tenslotte deze informatie terug te koppelen aan de bestuurder. Deze ontwikkelingen zijn relevant ter aanvulling van de ADAS trend waarbij nu juist naar de veiligheid van de bestuurder geobserveerd wordt i.p.v. middels sensoren de status van het voertuig te observeren. De weg naar ADAS level 5 duurt waarschijnlijk nog langer dan 10 jaar, de komende jaren blijft het belangrijk om de bestuurder te observeren. Driver Biometrics is relevant voor veiligheid van de bestuurder, bijv. bij de bestrijding van driver fatique. Het is daarbij mogelijk om aan de hand van kleine veranderingen van het ECG van de bestuurder te kunnen constateren dat deze bestuurder vermoeid begint te raken tijdens het autorijden. Driver Biometrics heeft de potentie om de gebruiksonvriendelijke camera observatie van bestuurders te vervangen, observatie door camera’s wordt in de Westerse wereld veelal niet geaccepteerd. Naast de ontwikkelde leer module “V-model development methodology”, is er ook hard gewerkt aan het beschikbaar krijgen van een open platform. Het open platform waarbij geacquireerde ruwe data wordt opgeslagen en aan derden ter beschikking kan worden gesteld voor dataverwerking en interpretatie is nog niet vrijelijk beschikbaar. De Driver Biometrics werkgroep verwacht dit platform medio Q2 2023 wel beschikbaar kan worden gesteld.

Beschikbaar in de ACE Academy

Together we create the future of mobility | Fontys | HAN