Solar

Doel van de werkgroep

Duurzame academy - en communityvorming rond voertuigen met geïntegreerde solarsystemen. De werkgroep richt zich op de ontwikkeling van een Hybride Leeromgeving die de ontwikkelingen in de industrie volgt. Er wordt gewerkt  aan aanbod, leermodules, leermiddelen/ demonstrators met een brede focus op bussen, trailers en personenvoertuigen.

Werkgroepleider: Tom Selten, LightYear

Partners

Automotive Campus, Ebusco, LightYear, Summa College, Fontys Hogescholen, IM Efficiency, Unit040.

Beschikbaar in de ACE Academy

Kennis uit de werkgroep Solar komt beschikbaar via de ACE Academy.