Solar

Binnen de learning community is er in een pilot hybride leeromgeving gewerkt aan solartoepassingen voor bussen. Het doel binnen het thema was te komen tot duurzame academy - en communityvorming rond voertuigen met geïntegreerde solarsystemen. De werkgroep richtte zich daarom specifiek op de ontwikkeling van een hybride leeromgeving die de ontwikkelingen in de industrie volgt. Er is gewerkt aan aanbod, leermodules, leermiddelen/demonstrators met een brede focus op bussen, trailers en personenvoertuigen. Specifiek hebben hier Summa College (MBO Automotive), Lightyear (Solar Panels), Ebusco (Busbouwer), Fontys (HBO) en Automotive Campus (Facilitator) elkaar gevonden qua locatie, want zowel Summa, Fontys als Lightyear hebben nieuwe gebouwen en omgevingen beschikbaar op de Automotive Campus. De uitkomst is niet alleen de zogenaamde demobus, waarbij van belang is dat Ebusco ook nog eens de Automotive Innovation Award winnaar 2021 was. Maar ook een studententeam is ontstaan (Fontys) en een blijvende samenwerking van de genoemde organisaties. Een samenwerking die ook door de topsector is opgemerkt en daarom specifiek door HTSM in beeld is gebracht in het kader van Human Capital activiteiten en de werking van Learning Communities. Een van de volgende stappen ligt in de opschaling van solar panelproductie, maar ook de vorige toepassingen zullen periodiek opgepakt worden.

 

Beschikbaar in de ACE Academy

Kennis uit de werkgroep Solar komt beschikbaar via de ACE Academy.