Waterstof en alternatieve brandstoffen

Het project bestond uit het vanaf nul creëren van een waterstof brandstofcel agregaat in een aanhanger: de H2 Demonstrator. Hiermee kunnen niet allen studenten op roc-niveau, bachelor- en masterniveau worden opgeleid in de waterstoftechnologie, maar ook personeel van onderwijsinstellingen en bedrijven. Hiervoor hebben we in Talcom drie cursussen gemaakt over basiskennis, controle en veiligheid van brandstofcelsystemen. De H2 Demonstrator kan ook eenvoudig worden gebruikt om in te zoomen op specifieke vragen over bepaalde subsystemen. Voor de realisatie van de trailer is de samenwerking met toonaangevende bedrijven in de waterstofsector bepalend geweest. Ook hebben we de veiligheid van waterstof onderzocht met relevante partners. Sessies hebben aan het licht gebracht hoe verschillend men omgaat met betrekking tot de interpretatie van wanneer een waterstofsysteem veilig is. De HAN heeft dan ook veel aandacht besteed aan de noodzaak om zo een kloof te dichten. Bij de realisatie van de trailer zijn een groot aantal van de meest recente veiligheidsnormen getoetst en gehanteerd. Door de nauwe samenwerking van studenten, onderzoekers en professionals zijn veel nieuwe inzichten opgedaan. We hebben de basis gelegd voor de ontwikkeling van nieuwe projecten en nieuwe kennis. Bovendien kunnen synergieën met andere communities, zoals 'H2 learning community' van de HAN, de ontwikkeling van technologieën van de toekomst versnellen.

Alternatieve Brandstoffen

TALCOM heeft de HAN geholpen om raakvlakken te vinden tussen de kennis die bedrijven vragen en de kennis die HAN wil overbrengen op de studenten. Bovendien bracht het de mogelijkheid om positief bij te dragen aan de toepassing van alternatieve brandstoffen, een onderwerp dat niet alleen problemen rondom klimaatuitdagingen aanpakt, maar ook een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering biedt voor partijen die nog bezig zijn met conventionele technologie.

Ondanks de Covid periode hebben we meerdere projecten kunnen uitvoeren waarin studenten met verschillende onderwijsachtergronden hun krachten bundelden om dit ​​uitgebreide en geïntegreerde project te voltooien als onderdeel van een groter team en in samenwerking met bedrijven. Op basis van de samenwerkingsverbanden die tijdens TALCOM in combinatie met andere projecten tot stand zijn gekomen, zijn alweer nieuwe initiatieven gestart. HAN Automotive wil blijvend een belangrijkste kennispartner zijn op het gebied van duurzaamheid en circulariteit van alternatieve brandstoffen. Ons doel is om de behoeften van duurzaamheid en circulariteit aan te pakken door te blijven samenwerken met partners uit de auto-industrie en daarbuiten.

Beschikbaar in de ACE Academy

Kennis uit de werkgroep Waterstof en alternatieve brandstoffen komt beschikbaar via de ACE Academy. 

 

 

Waterstof Demonstrator

De HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) heeft een waterstof demonstratie ontwikkeld. 

Hier vind je een video over deze demonstrator.

Over de rol van waterstof als brandstof heeft de HAN dit filmpje ontwikkeld. 

 

Cursus waterstof

De HAN organiseert een cursus Waterstof voor geïnteresseerden. Klik hier voor meer informatie.