Doel van de werkgroep:

Het doel van de werkgroep is de totstandkoming van een duurzame basis van een Talent Innovation Pool (TIP) voor Automotive. Een multidisciplinaire learning community van bedrijven/young professionals en studenten, die wordt begeleid en gefaciliteerd door een hogeschool  met als doel het ontwikkelen en delen van kennis en vaardigheden (ook onderling) ter bevordering van innovatie/kennis- circulatie. Ook wordt aandacht besteed aan de innovatieve kwaliteit van stage- en afstudeeropdrachten van studenten en het binden en boeien van huidig en toekomstig personeel over het  leven-lang-leren. Hiervoor legt de werkgroep nadrukkelijk verbindingen met andere automotive initiatieven, andere regio's en leren we van successen uit andere sectoren.

Werkgroepleider: Constant Staal, e-mail: C.T.T.M.Staal@hro.nl 

Partners: Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogescholen, HAN, TTA, VDL ETS, EV Europe, Vibber en PON.