Uitgangspunt was de methodiek rond een Talent Innovatie Pool voor Automotive uit te diepen: Een multidisciplinaire learning community van bedrijven/young professionals en studenten. Begeleid en gefaciliteerd door hogeschool met als doel: Het ontwikkelen en delen van kennis en vaardigheden (ook onderling) ter bevordering van innovatie/kennis- circulatie & Innovatieve kwaliteit van stage- en afstudeeropdrachten van studenten verhogen. Daarnaast het binden en boeien van huidig en toekomstig personeel in het kader van leven lang leren en inzetten op nieuwe vormen van leren, leren in de praktijk en middels de learning community samen leren en leren van elkaar. Een TIP heeft continue oog voor innovaties en verandering in de sector en de inhoud is dus altijd up-to-date en relevant. Het brengt aanbod en leervormen van zowel het onderwijs, bedrijfsleven als commerciële opleiders zoveel mogelijk modulair gestructureerd in doorlopende leerlijnen samen. Om dit te kunnen legt het verbindingen met andere automotive initiatieven, andere regio's en leren we van successen uit andere sectoren.

In TIP komen individuele hbo-medewerkers (young professionals) van diverse bedrijven samen om elkaar te voeden met ideeën en om kennis op te doen en uit te wisselen rondom maatschappelijke en zakelijke complexe vraagstukken. Hierdoor ontstaat een learning community van young professionals die samen werken aan innovatie. Aan elke young professional (door het bedrijf ook als ‘talent’ gezien) is een student gekoppeld. Dit zijn idealiter studenten van verschillende opleidingen die aan een diversiteit aan opdrachten werken. De studenten helpen het bedrijf bijvoorbeeld in het kader van zijn of haar stage- of afstudeeronderzoek, om analyses te maken, managementinformatie te verzamelen en een implementatie plan te maken. Als verkenning hebben een aantal activiteiten plaatsgevonden. Belangrijk zijn de onderzochte ervaringen rondom de TIP logistiek. Deze verkenning gaf zicht op best practices maar ook de randvoorwaarden die benodigd zijn om een TIP Automotive programma succesvol in te richten en te draaien. Een draaiboek om te kunnen starten en een train de trainer handboek zijn middels TALCOM beschikbaar. Deze methodiek tevens onderdeel van verschillende Nationaal Groeifonds initiatieven die de TIP als een van de interventies gaan inzetten binnen de Human Capital werkpakketten.