Smart Industry

Design Rules for Light Weight, Composieten, Additive Manufacturing

Binnen de werkgroep is een opsplitsing gemaakt in het thema Materialen, wat zich heeft uitgesplitst in composieten en lichtgewicht construeren en het thema Manufacturing waarbij de aandacht is komen liggen op Additive Manufacturing ofwel 3D-printen en Digital Simulation in de vorm van Digital Twinning.

Door onderwijs en bedrijfsleven samen, is een introductie presentatie op het gebied van, “Constructie van Ontwerp Richtlijn voor Lichtgewicht Automotive Applicaties” opgemaakt  wat als basis dient voor het seminar en van het nog  op te leveren dictaat omtrent dit thema te gebruiken binnen de minor. Een minor die te zijner tijd ook beschikbaar komt voor partners uit het bedrijfsleven. Niveau HBO Bachelor.

In het verlengde ervan is tevens een meer geavanceerde cursus over Vloeipersen en Hybride verbindingen met langvezel versterkte Thermoplastics ontwikkeld die als pilot beschikbaar is binnen de ACE Academie. Niveau HBO Bachelor. Uit deze cursus is een training “Composieten” opgewerkt in samenwerking met het Mikrocentrum. Niveau MBO 4. Ook deze is beschikbaar via de ACE Academie.

Daarnaast is binnen het thema Additive Manufacturing door onderwijs en bedrijfsleven gewerkt aan een cursus in de vorm van een minor, de minor met titel “Smart Product Development with Additive Manufacturing” is beschikbaar voor partners uit het bedrijfsleven via de ACE Academie. Niveau HBO Bachelor. Uit deze cursus is een training “3D printen in de praktijk” opgewerkt in samenwerking met het Mikrocentrum. Niveau MBO 4. Ook deze is beschikbaar via de ACE Academie.

Wat betreft Digital Simulation is onderzocht welk mogelijkheden er zijn dit binnen het ontwikkelde model zoals hierboven beschreven. De minor Digital Twin: Modelleren in Siemens Plant Simulation, lijkt hiervoor meer dan geschikt, echter is deze nog niet beschikbaar voor de bedrijf partners daar deze minor deels nog moet worden aangepast om hiervoor geschikt te zijn. Niveau HBO Bachelor.  Dit zal komend jaar verder worden onderzocht maar valt buiten de looptijd van het project. Vanuit deze minor zal geen MBO Niveau 4 training worden opgewerkt.

Lean

Lean Manufacturing en Industrie 4.0 gaan hand in hand. Dit wordt LEAN4.0 genoemd. Met digitalisering kunnen medewerkers ondersteund worden in hun werk. Maar het kan ook helpen om processen te stroomlijnen. Lean richt zich op het continu verbeteren van processen. Veel Automotive bedrijven hebben ervaring met Lean en met digitale technologieën. Maar ook veel bedrijven moeten nog beginnen en/of belangrijke stappen zetten. In het TALCOM project heeft het Lectoraat Lean/World Class Performance een LEAN4.0 scan & workshop gemaakt waarmee bedrijven inzicht krijgen in hun status ten aanzien van lean en industrie 4.0.  Deze spiegel helpt bij het maken van een ontwikkelingsplan. De cursus LEAN4.0 voor teamleiders is inmiddels beschikbaar, waarin teamleiders leren hoe ze hun mensen kunnen ontwikkelen met lean en industrie 4.0 technieken en interne processen kunnen verbeteren. Ook is er een toolkit gemaakt voor het thema Integraal Robotiseren. Een robot staat immers niet op zichzelf maar vereist een goede integratie in de organisatie en processen.
Deze robotiseringstoolkit is vervolgens geïntegreerd in een workshop die in samenwerking met verschillende industriepartners is vormgegeven. Middels e-Learning zijn de webinars beschikbaar, zo kunnen geïnteresseerden hun kennis over bepaalde lean onderwerpen verdiepen.  We blijven, in samenwerking met de TALCOM partijen, meer bruikbare kennis ontwikkelen en ontsluiten voor Automotive bedrijven.

Beschikbaar in de ACE Academy