Duurzame academy- en communityvorming rondom autonoom rijden

Projectactiviteiten

 • Vorming van een omvangrijk en groeiend netwerk van werkgroepleden
 • In kaart brengen van kennisvraag en -aanbod
  • Via enquetes
  • Via thematische teams
 • Verzorgen eerste pilots professioneel educatief aanbod
 • Ontwikkeling academy aanbod mbt autonoom rijden
  • Vaststellen roadmap academy content
  • Selectie onderwerpen initieel aanbod van modules
  • Ontwikkeling en (pilot) aanbod van eerste modules
 • Ontwikkeling van fysieke equipment&infra voor onderwijs en onderzoek
 • Ontwikkeling van gezamenlijke onderzoeksprojecten
 • Realiseren duurzame NL-community rondom autonoom rijden 

Partners: 2getthere, AGVR, Almende, Altran Engineering, Bosch, Bosch Rexroth, Cerescon, Ebusco, Fontys, H2Trac, HAN, Hogeschool Rotterdam, Hyster-Yale, Livestock Robotics, MWLC, NXP, RDW, Sick, Sioux Logena, Terberg Benschop, TNO, TomTom, Trabotix, Track32, TRENS Solar Trains, TU Delft, VDL Automated Vehicles/ Steelweld, Verum, VSE, V-Tron. 

Werkgroepleider: Jan Benders, HAN Automotive Research, jan.benders@han.nl, 06-12537646 

De werkgroep Autonoom Rijden streeft twee doelen na: ontwikkeling van academy content en vorming van een duurzame community rondom autonoom rijden. De werkgroep was vanaf haar start actief in het aantrekken van een relatief groot aantal leden om hiermee tot een marktrelevant netwerk te komen. De werkgroep definieerde begin 2020 een roadmap waarbij gedurende project Talcom de focus verschuift van academy naar community. Deze roadmap behelst drie centrale thema’s:

 • Onderwijs (academy)
 • Onderzoek (community)
 • Equipment&infra (academy en community)

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs bracht de werkgroep vrij gedetailleerd kennisvraag en -aanbod in kaart. Dit gebeurde via inhoudelijke discussies in de brede werkgroep, gevolgd door enquêtes, waarna zes thematische teams verder detail aanbrachten. De zes gedefinieerde hoofdthema’s in kennisvraag en -aanbod zijn: AV engineering, architectuur&integratie, perception&localization, testing&homologation, human factors en business&legal. Vanuit deze input ontwikkelt de werkgroep een aantal modules op basis van een roadmap benadering. In aanloop hiernaartoe verzorgden diverse werkgroepleden al fysieke en online masterclasses en webinars op relevante onderwerpen.

Onderzoek

Een van de doelen in de werkgroep is de beantwoording van gezamenlijk gedragen onderzoeksvragen. Zo is er intussen een vergevorderde RAAK-MKB aanvraag die zich richt op een concept voor een herbruikbare veiligheidslaag voor low-speed autonome voertuigen.

Equipment&infra

In de werkgroep werken de aangesloten hogescholen aan beschikbaarheid van equipment en infrastructuur voor onderwijs en onderzoek:

 • Fontys/HAN/HR Parkshuttles
 • Fontys Prius
 • HAN Streetdrone
 • HAN Smart Cars
 • HAN Autonomy kit
 • HR Cargopod
 • I-AT/HAN Mission Bus
 • Testterreinen locaties Fontys, HAN, HR
 • Diverse simulatieomgevingen.

Duurzame communityvorming

De stip op de horizon is een duurzame community die blijvend waarde kan leveren voor haar leden. Onderdelen voor die community zijn bijvoorbeeld de evoluerende academy content (die door leden inhoudelijk gestuurd kan worden), gezamenlijke onderzoeksprojecten, de mogelijkheid tot wederzijds leren (o.a. via bedrijfsbezoeken) en thematische bijeenkomsten.