Functional Safety

Binnen het thema FuSa is, in samenwerking met de TÜV een modulaire leerlijn ontwikkeld in voor scholing (leerlingen en docenten) en het bedrijfsleven. Dit binnen de gestelde kaders vanuit het project en de doelstellingen hierbinnen, (learning community building en leven lang leren), op de diverse niveaus binnen de doorlopende leerlijn MBO->HBO-> Minor&Master. De training wordt in zijn geheel afgesloten met een examen waarmee het certificaat FuSa Engineer kan worden behaald met een erkende accreditatie, uitgeschreven door RAI AINL en TÜV. Vervolgopleidingen om te komen tot FuSa Profesional en FuSa Expert zijn reeds bestaand via de TÜV.

Beschikbaar in de ACE Academy

In de ACE Academy zijn de volgende modules op het gebied van FuSa beschikbaar: 

Safety and Security Standardisation (25 April 2022)

Functional Safety (9 mei 2022)