Functional Safety

Doel van de werkgroep:

FUSA (Functional Safety) is een thema aan het begin van de innovatie-/ontwikkelketen. De werkgroep richt zich op de kennis voor scholieren en industriële partijen in Nederland. Daarnaast levert de werkgroep een bredere bijdrage aan de overige wekrgroepen om deze bij specifieke onderwerpen te ondersteunen. Vanuit wettelijke beoordelingscriteria's bewaakt zij de systeemveiligheid bij innovatietrajecten. 

Werkgroepleider: Gerard Koning van RAI Automotive Industry NL

Partners:

RAI Automotive IndustryNL, Fontys Hogescholen, HAN, TomTom, Sioux, TÜV Nederland

Beschikbaar in de ACE Academy

In de ACE Academy zijn de volgende modules op het gebied van FuSa beschikbaar: 

Safety and Security Standardisation (25 April 2022)

Functional Safety (9 mei 2022)