Resultaten

De resultaten van TALCOM zijn in 5 onderdelen opgenomen:

Green Mobility

Smart Mobility

Manufacturing & Materials

Human Capital

Digitalisering