Manufacturing and Materials

Het thema Manufacturing en Materials omvat thema’s op het gebied van innovaties in materialen en de productieomgeving. Binnen TALCOM richten we ons in de werkgroepen op Smart Industry, Design regels voor Light weight, Composieten, Additive Manufacturing en Tribologie LEAN.