ACE Mobility en RAI Automotive Industry NL verstevigen samenwerking

ACE Mobility en RAI Automotive Industry NL ondertekenden de MoU (Memorandum of Understanding). Hiermee verstevigen ACE Mobility en RAI Automotive Industry NL de samenwerking om de Nederlandse automotive- en mobiliteitssector sterk, wendbaar en toekomstbestendig te behouden.

Vanuit de Automotive Campus in Helmond ondernemen ACE Mobility en RAI Automotive Industry NL in nauwe samenwerking met hun partners, essentiële activiteiten waarbij zij proactief het Automotive bedrijfsleven, het onderwijs en de overheidsinstellingen met elkaar verbinden. Waar ACE Mobility opereert op het snijvlak van industrie en Automotive opleidingen in samenwerking met een selecte groep toonaangevende Automotive bedrijven en hbo-onderwijsinstellingen, pakt RAI Automotive Industry NL met meer dan 200 leden, haar rol als clusterorganisatie van de Nederlandse Automotive industrie en mobiliteitssector. “De ondertekening van de MoU tussen ACE en RAI Automotive Industry NL benadrukt de sterke kanten van beide organisaties. Door de inzet van vaardigheden, kennis en expertise te combineren  kunnen we onze gezamenlijke achterban in o.a. Human Capital en technologische programma’s en projecten beter stroomlijnen en middels de jaarplannen operationaliseren”, aldus Saskia Lavoo, general manager ACE Mobility.

Uitdagingen Human Capital

Dat de Human Capital uitdagingen als één van de grootste bottlenecks gezien wordt bij het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen is een feit. Goed opgeleide professionals zijn immers nodig om technologische oplossingen te bedenken, maken en te onderhouden. Dit vraagt om een stevige, vraaggerichte en integrale aanpak met oog voor opleiden en behoud van mensen want daar ligt de sleutel voor maatschappelijke en technologische transities. Zowel ACE Mobility als RAI Automotive Industry NL initiëren en stimuleren de industrie en het onderwijs door te investeren in levenslange ontwikkeling van mensen om de gecombineerde kwaliteit en kwantiteit zeker te stellen. Dit is nodig om mondiale uitdagingen binnen de mobiliteitsindustrie op te lossen. “De Automotive Industrie ondergaat een belangrijke en omvangrijke transitie naar CO2 neutrale- en digitale mobiliteit. De specialisten en ondernemers van de toekomst moeten we vinden binnen de onderwijsinstellingen op een veel breder technologisch vlak dan voorheen. De samenwerking tussen ACE (onderwijs) en RAI AINL (industrie) heeft hierin een cruciale verbindende rol.” – Albie van Buel, directeur RAI Automotive Industry NL

Basis voor de toekomst

Op nationaal en internationaal niveau werken de organisaties samen door o.a representatie op toonaangevende beurzen, congressen en gezamenlijke participatie in consortia. Maar ook eerder werd de samenwerking al opgezocht in het opzetten van de Automotive Learning Community, een community met focus op de verbinding Innovatie-Leren-Werken en de Nationaal Groeifonds initiatieven waar RAI Automotive Industry NL met Brainport Development vanuit het programmabureau de mobiliteitsvoorstellen initieert en ACE Mobility de Human Capital werkpakketten organiseert. Van 16 t/m 19 april zullen ACE Mobility en RAI Automotive Industry NL tijdens Automotive Week 2023 hun achterban een podium bieden waarbij zij hen stimuleren het gesprek maar vooral ook de samenwerking aan te gaan.

ACE Mobility en RAI Automotive Industry NL leggen hiermee een basis voor de komende jaren wat zal resulteren in een betere en bredere ondersteuning voor de partners en leden.

Albie van Buel en Saskia Lavoo