ACE Mobility Professional Program training: Analysis in Research

Dinsdag 14 december werd in het kader van het ACE Mobility Professional Program, de training Analyse Begeleiding gegeven. Dit keer werd de training verzorgd door Kees Slingerland, director van ACE Mobility. Het doel van de training was om de studenten kritisch maar vooral ook logisch te laten nadenken over de onderzoeksresultaten uit hun scriptie zodat de analyse scherper wordt. We merken vaak dat studenten het in de praktijk erg lastig vinden om de juiste conclusies te trekken uit de onderzoeksresultaten van hun scriptie.

Aan het begin van de training werden de studenten gevraagd naar de 3 belangrijkste uitkomsten van de resultaten uit het onderzoek waarbij zij moesten aangeven hoe en waarom zij aan deze uitkomsten zijn gekomen. Hierna werd de groep in tweetallen opgesplitst waarbij zij in een 1-op-1-gesprek de mogelijkheid kregen om elkaar kritisch te bevragen.

Door deze aanpak kregen de studenten een beter inzicht in de resultaten en raakten zij bekend met het belang van het juist interpreteren van de onderzoeksresultaten.

Wilt u meer weten over het ACE Mobility Professional Program, een training verzorgen, of een afstudeeropdracht inbrengen voor het nieuwe semester? Klik dan hier.

Deze training was erg zinvol en we hebben goede tips en adviezen gekregen, niet alleen van de trainer maar ook van elkaar!