Ammoniak als alternatieve brandstof voor voertuigen

Is ammoniak een alternatief als brandstof voor voertuigen? Robin Huijerjans, student van de hbo-opleiding Automotive Engineering, onderzocht het voor VIRO Engineering. Met zijn afstudeeropdracht won hij de ACE Student Award 2022 wat hem een reis oplevert naar een Formule1 wedstrijd in Europa.

Robin’s opdracht begon eigenlijk anders: “Mij is door VIRO gevraagd om een brandstoftank te ontwikkelen voor ammoniaktoepassingen, maar de technieken voor zo’n tank zijn vergelijkbaar met bestaande technieken. Bij de toepassing in een auto moet je dan denken aan een soort tank net als bij lpg. Ik heb er toen voor gekozen om een bredere scoop te kiezen: wat is er allemaal voor nodig om ammoniak als brandstof binnen de sector realiseren? Ik heb gefocust op de mogelijkheden voor vrachtwagens die lange afstanden af moeten leggen. Ik heb onderzocht of een Internal Combustion Engine of een brandstofcel het beste zou zijn om te gebruiken. Op dit moment heeft de verbrandingsmotor nog de voorkeur, maar dat zou weleens kunnen veranderen als de brandstofcellen zich verder ontwikkelen.”

Robin keek ook naar de gevaren van ammoniak, die vallen relatief mee, is de conclusie uit andere onderzoeken. “Eigenlijk zijn de gevaren op lekken hetzelfde als bij benzine en lpg en ammoniak vervliegt snel. Dat het gebruik van ammoniak nog niet zo bekend is, komt door het negatief beeld rondom ammoniak, door onder andere de stikstofdiscussies op dit moment. Je zou ammoniak uit koeienmest kunnen halen. Zo kun je van een probleem een oplossing maken. Er zijn al wat bedrijven die zich hiermee bezighouden. Rondom het gebruik van ammoniak vinden steeds meer ontwikkelingen plaats zoals bijvoorbeeld een nieuwe opslagmethode in zout. Het zout houdt ammoniak vast net als een spons. Dat is een interessante ontwikkeling in relatie tot veiligheid. Maar er moet nog meer gekeken worden naar de mogelijkheden, dat is eigenlijk de boodschap.”

Robin gaat bij VIRO Engineering aan de slag en zal zich met tal van projecten gaan bezighouden.