Benoeming Saskia Lavoo als General Manager ACE Mobility

Saskia Lavoo is door het bestuur van ACE Mobility benoemd tot General Manager van ACE Mobility. Zij volgt daarmee Kees Slingerland op, die ACE Mobility heeft uitgebouwd tot een vooraanstaand Center of Expertise.

Saskia Lavoo heeft zich tot op heden bij ACE Mobility voornamelijk toegelegd op het uitbouwen en verstevigen van de contacten met de automotive industrie en op het ontwikkelen van programma’s die bijdragen aan goed opgeleide studenten voor de automotive en mobility industrie. Vanaf 1 januari 2023 gaat zij ACE Mobility leiden. Daarbij is zij bij uitstek betrokken bij het nog sterker verbinden van onderwijs, industrie en de onderzoeksinitiatieven van de hogescholen.

In de afgelopen 5 jaar heeft ACE Mobility zich sterk ontwikkeld onder leiding van Kees Slingerland, die op 1 januari 2023 met pensioen gaat. Hij laat een Center of Expertise achter, dat enerzijds een bijdrage levert om studenten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en anderzijds een Center of Expertise dat bijdraagt aan innovatie door programma’s op het gebied van smart en green mobility te initiëren en te ondersteunen.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Boilerplate:

Ontwikkelingen in mobiliteit gaan razendsnel. De toekomst van het wegverkeer vraagt om slimme en groene oplossingen. De Nederlands automotive branche heeft daarin een belangrijke positie. ACE vervult een spilfunctie in het behouden van deze voorlopersrol en heeft als doel de Nederlandse automotive sector sterk, wendbaar en toekomstbestendig te houden. ACE is de spil tussen de samenwerking van de automotive opleidingen van Fontys Hogescholen, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de automotive industrie. www.acemobility.nl