Hoe trekken we meer studenten naar de automotive sector?

Roen Pulles, student aan de HAN, heeft van september 2020 t/m januari 2021 zijn afstudeeropdracht uitgevoerd bij ACE. De naam van zijn afstudeerscriptie luidt: “Het advies voor ACE Mobility om 10% meer studenten naar de automotive sector te trekken.” Dat klinkt uitdagend en Roen is graag bereid een toelichting te geven. 

Roen: “Ik heb mijn onderzoek uitgevoerd bij twee groepen: technische hbo-studenten en automotive afgestudeerden. Er zijn een paar zaken in mijn onderzoek die echt opvielen: ten eerste bleek dat van de technische hbo-studenten die ik geïnterviewd heb, 75% nog nooit van Automotive gehoord had. Dat is een gemiste kans voor de automotive opleidingen. Ook viel op dat van de uitstroom van studenten na hun studie 50% bij andere, vaak technische sectoren, terechtkomt. De automotive sector zelf zegt ook behoefte te hebben aan werknemers met andere opleidingen dan automotive.”

Adviezen voor automotive opleidingen en de sector

In zijn afstudeerscriptie geeft Roen verschillende adviezen om meer studenten voor de automotive sector te interesseren. In de curricula van technische studenten zouden vakken van de automotive opleidingen aangeboden kunnen worden, het schetsen van een completer beeld van de automotive sector is belangrijk, meer voorlichting over de automotive opleidingen bij scholieren met technische belangstelling is nodig en wellicht een wat breder georiënteerde naam voor de automotive opleidingen; dit is in een notendop wat Roen in zijn afstudeerscriptie adviseert. 

Toekomstplannen

Roen is van plan nog een masteropleiding te volgen na het afronden van zijn automotive opleiding bij de HAN. Op dit moment oriënteert hij zich nog op verschillende mogelijkheden bij de universiteiten. 

ACE beraadt zich, samen met de hogescholen, op de onderwerpen die kunnen worden opgepakt en uitgevoerd.