Groeifondsaanvraag Material Independence & Circular Batteries goedgekeurd

De 60 indieners uit bedrijven en kennisinstituten zijn erg blij en trots te kunnen melden dat het ingediende Nationaal Groeifonds voorstel 'Materiaal Onafhankelijkheid & Circulaire Batterijen' is goedgekeurd. De commissie heeft het voorstel gehonoreerd met €296 mln aan financiering. De volledige evaluatie van de commissie, inclusief de beoordeling van het voorstel, is hier te vinden.
Thomas van Berkel (ACE Mobility) is projectleider van het pakket Human Capital. Lees hier het interview met Thomas van Berkel en Richard Kerste van Brainport Development over de behoefte aan goed opgeleide mensen voor de batterijsector. 

Moniek Tromp, frontvrouw van het Groeifondsvoorstel, onderstreept het belang van deze goedkeuring: "De acceptatie van ons project is ontzettend belangrijk en zal belangrijke kansen creëren voor de Nederlandse industrie. Met onze unieke kennis en competenties op het gebied van materiaalkunde, hightech systemen en systeemintegratie kunnen en moeten we een grote rol spelen in de energietransitie door batterijtechnologie en de daaraan gerelateerde materiaalonafhankelijkheid. Dit 8-jarige programma stelt Nederland in staat om haar (inter)nationale positie echt te versterken en onze impact te vergroten, in de gehele batterij waardeketen."  
Het Battery Competence Cluster - NL heeft het voorstel opgesteld met meer dan 60 bedrijven en kennisinstellingen. Om Nederland minder afhankelijk te maken van schaarse en kritische grondstoffen voor batterijen en in te spelen op kansen in de batterij-industrie. Het programma richt zich op duurzame en circulaire batterijen, die belangrijk zijn voor de mobiliteitssector en voor energieopslag van duurzaam opgewekte energie. Dit laatste moet zorgen voor stabilisatie van het elektriciteitsnetwerk.


Het Battery Competence Cluster - NL heeft het voorstel opgesteld met meer dan 60 bedrijven en kennisinstellingen. Om Nederland minder afhankelijk te maken van schaarse en kritische grondstoffen voor batterijen en in te spelen op kansen in de batterij-industrie. Het programma richt zich op duurzame en circulaire batterijen, die belangrijk zijn voor de mobiliteitssector en voor energieopslag van duurzaam opgewekte energie. Dit laatste moet zorgen voor stabilisatie van het elektriciteitsnetwerk.