Kick-off van een unieke samenwerking: Charging Energy Hubs

Samenwerken aan lokale en slimme energiesystemen voor zero-emissie logistiek 

Met de klimaatdoelstellingen en de komst van meer zero-emissie zones, wordt het steeds dringender voor de logistieke sector om over te schakelen op elektrische voertuigen. Dit leidt tot een toenemende belasting van ons elektriciteitsnet. Om de toenemende vraag naar krachtige laadinfrastructuur en het aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen, gaan 27 bedrijven en kennisinstellingen nu samenwerken in Charging Energy Hubs.
Charging Energy Hubs zijn lokale, slimme energiesystemen die een efficiënter en flexibeler gebruik van het elektriciteitsnet mogelijk maken. Deze Hubs vormen de verbindende factor tussen afnemers en leveranciers van elektriciteit. Hier komen elektrische mobiliteit en laadinfrastructuur samen en gebruiken we open standaarden en gelijkstroomnetwerken.  

Drie use-case locaties
De komende vier jaar wordt kennis en praktijkervaring opgedaan met deze Charging Energy Hubs op drie (publiek-private) use-case locaties.Onderzocht wordt hoe technologische innovaties en reeds bestaande processen en systemen zoals duurzame energiebronnen, batterijopslag en laadpalen slim aan elkaar gekoppeld kunnen worden.Men kan bijvoorbeeld opgewekte energie van zonne-installaties op industriële daken opslaan in een energieopslagsysteem en alleen gebruiken tijdens piekvraag of netbalansproblemen. Dit systeem voorkomt netcongestie en biedt tegelijkertijd een solide business case voor investeringen in E-trucks en laadinfrastructuur.Afhankelijk van de ervaringen met de drie use-case locaties zullen de Charging Energy Hubs (inter)nationaal verder worden uitgerold en opgeschaald.


Unieke samenwerking
Op donderdag 18 april vond de kick-off plaats van deze Charging Energy Hubs: een unieke samenwerking tussen 27 bedrijven en kennisinstellingen uit de gehele waardeketen en de energie- en automotive sector. Het doel is de elektrificatie van de logistieke sector te versnellen door samenwerking, onderzoek, innovatie en bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor Nederland. Heliox, een toonaangevende leverancier van snellaadoplossingen, neemt het voortouw in deze samenwerking.

Michael Colijn (CEO, Heliox): "Nederland is een belangrijke internationale speler in de logistieke en eMobility sector.
Samenwerking tussen alle relevante spelers in de waardeketen is cruciaal en als Heliox nemen we graag het voortouw in dit baanbrekende project."


Brainport Eindhoven en RAI Automotive Industry NL hebben een coördinerende rol. Anna Paar (Projectleider Brainport Development): "We zijn er trots op dat we samen met onze partner RAI Automotive Industry NL de juiste spelers in de waardeketen hebben kunnen samenbrengen in dit project. Door te testen met Charging Energy Hubs bouwen we snel kennis en praktijkervaring op en werken we samen aan een gestage versnelling van de energietransitie."

ACE Mobility is de werkpakketleider van werkpakket 10, dat gaat over de Human Capital. Binnen het project is samenwerking met de HCA-laadinfrastructuur geborgd met de deelname van Mensen Maken de Transitie (MMT). Dit programma richt zich op de HCA-uitdaging voor de hele energietransitie, en is penvoerder van het convenant HCA-laadinfrastructuur. Binnen deze programma’s worden veel initiatieven genomen om voldoende gekwalificeerd personeel op te leiden. De Human Capital activiteiten binnen het Charging Energy hubs kunnen de huidige programma’s versterken door meer in detail naar specifiek naar HCA-aspecten rond een innovatie als Energy Hubs te kijken, welke specifieke skills, vaardigheden en opleidingen vereisen. Carl de Ruiter van ACE Mobility is de contactpersoon voor dit werkpakket. 

Meer weten?
Het project Charging Energy Hubs is een samenwerking tussen 27 bedrijven en kennisinstellingen uit de hele waardeketen en is mede mogelijk gemaakt door financiering uit het Nationaal Groeifonds.Het project bestaat uit drie use-case sites en tien werkpakketten. De deelnemende partijen zijn ACE Mobility, AME, DAF, DAMEN, DC Systems, DENS, Dynniq, FIER, Fontys, HAN, Heliox, Fluidwell, KEMA, Maxem, NKL, Recoy, Renewable Energy Factory (REF), Rocsys, Scholt Energy, Shell, Stichting ElaadNL, Sycada, TNO, TSN Groen, Technische Universiteit Eindhoven, Van Berkel Logistics, Van Kessel en Zero Emissions Services (ZES). De projectcoördinatie wordt verzorgd door Brainport Development en RAI Automotive Industry NL.