Kick-off SLIM Automotive

Op 29 februari heeft de kick-off van het project SLIM Automotive plaatsgevonden op locatie bij Metafas. De projectpartners Berenschot, VB-Airsuspension en Metafas waren aanwezig om gezamenlijk een vliegende start te maken. Metafas bood een mooie inspirerende omgeving op het gebied van Printed Electronics, waar de aanwezigen hun eerste gedachten en ervaringen omtrent Leven Lang Ontwikkelen hebben uitgewisseld.

Het project SLIM Automotive is een doorontwikkeling van de Automotive Learning Community en geeft een impuls aan het structureel leren en ontwikkelen in een gemeenschappelijk ecosysteem van MKB-ondernemingen in de Automotive industrie. Door het ontwikkelen en stimuleren van een nieuwe leercultuur binnen de bedrijven, wordt op structurele basis ingespeeld op de huidige en toekomstige innovatieve ontwikkelingen binnen de sector. Onder andere de ontwikkeling van een generieke learning needs-scan voor de ACE Mobility community staat centraal binnen het project.

Het project heeft een looptijd van twee jaar en bij het project zijn VB-Airsuspension, AE-Magnetics, Metafas, Trescal, Berenschot en ACE Mobility betrokken.