Technisch talent Fontys presenteert innovatief onderzoek op 3 februari 2021

Ruim 50 studentgroepen van Fontys, allemaal aanstormende technici in het laatste jaar van hun hbo-opleiding, presenteren de resultaten van een half jaar onderzoek en ontwikkeling uit het laatste jaar van hun opleiding. Dit gebeurt tijdens het online symposium ‘Engineering & Technology in Practice’, op woensdagmiddag 3 februari van 2 tot 6 pm. Het evenement wordt voor de vierde keer georganiseerd door Fontys Hogeschool Engineering en Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM). Er zijn ook studenten die een onderzoek op het gebied van automotive hebben verricht! Heel interessant voor (automotive) bedrijven die de innovaties en ontwikkelingen op de voet volgen. 

Online en live

Het online symposium brengt een mix aan presentaties. De studentgroepen hebben een korte videopitch voorbereid, waarin fysieke producten en prototypes worden gedemonstreerd. Daarnaast houdt elke studentgroep een live presentatie over hun project en de behaalde resultaten. Op de website www.fontys.nl/engineeringinpractice staat een overzicht van alle onderzoeksprojecten. De presentaties worden in het Engels gegeven. 

Meer informatie over het symposium en aanmelden: www.fontys.nl/engineeringinpractice

Alvast meer zien? Op Youtube staan korte filmpjes van de onderzoeksprojecten. 

HTSM-award

De studentgroepen, die voor hun onderzoek samenwerkten met tal van (technologie)bedrijven uit de Brainportregio, presenteren de resultaten van hun projecten aan een vakjury, docenten en het bedrijfsleven. Voor het beste project is een geldprijs beschikbaar van € 500,-. Aan het einde van het symposium maakt een jury bekend welke studentgroep de geldprijs van € 500,- heeft gewonnen, die beschikbaar is gesteld door het Fontys Centre of Expertise HTSM. De projecten worden beoordeeld op innovatief karakter en marketingmogelijkheden. 

Kennismaken
Belangrijk doel van het evenement is om bedrijfsleven en organisaties uit de omgeving te laten zien wat het oplevert als bedrijven en studenten samenwerken aan de (toegepaste) technologie van de toekomst. Daarnaast is er volop ruimte om met de studenten in gesprek te gaan, voor de markt een mooie mogelijkheid om kennis te maken met de new hires van de nabije toekomst. Vierdejaars studenten van de volgende opleidingen van Fontys Hogeschool Engineering zijn aanwezig: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Automotive, Mechatronica en Toegepaste Wiskunde.