Elektrificatie

Elektrificatie

De werkgroep is binnen dit project gestart met als doel om een duurzame academy- en community-vorming rondom elektrificatie op te bouwen. Hierin heeft de werkgroep zich vanaf het begin gericht op vraag en aanbod. Waarbij vooral aandacht is besteed aan welke kennis er bij de kennisinstituten en bedrijven al aanwezig is en hoe we deze kennis kunnen verspreiden.Aangezien elektrificatie een heel breed thema is, heeft de werkgroep besloten zich te focussen op 3 meest relevante onderwerpen binnen dit thema, namelijk elektrische aandrijvingen, batterijen en veiligheid.

De resultaten die we nu aan het einde van het project hebben gerealiseerd zijn:

• Meerdere modules binnen de kennisinstituten en bedrijven

• Gezamenlijke introductiemodule elektrificatie

• Gezamenlijke vervolgmodule ombouwen naar een elektrisch voertuig 

• Praktijkopstellingen en leermodules

• Demonstrator Volkswagen E-up voor ontwikkeling praktijkleermodules

• Verschillende themasessies (bijvoorbeeld bewustwording veiligheid bij elektrische voertuigen, opslagsystemen en gecombineerde systemen met een opslagcellen)

• Beantwoording van vraag Carosserie.nl voor specifieke veiligheidscursus

• Betere samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven en kennisinstituten.

Binnen de werkgroep is o.a. centraal, door onderwijs en bedrijfsleven samen, een introductie module elektrificatie ontstaan. In het verlengde ervan tevens een meer geavanceerde cursus over de elektrificatie van een conventionele aandrijflijn. De gecreëerde kennis is gebaseerd op echte case studies, waarbij aandacht wordt besteed aan het adresseren van verschillende aspecten om zo een goed overzicht van de problematiek te geven. Dit betekent dat de uitkomst direct toepasbaar is voor (toekomstige) ingenieurs. Deel van de kennis is ook alweer onderdeel van een nieuw project. Bovendien is de opgedane kennis verzameld en beschikbaar gesteld in TALCOM in de vorm van een masterniveau vervolgcursus, waar een draagbare aandrijflijnopstelling wordt uitgewerkt.

Er zijn binnen de werkgroep nog meerdere activiteiten die verder uitgewerkt worden zoals pilots met de gezamenlijke leermodules en praktijkmodules. Ook ligt er een vraag vanuit CarrosserieNL voor delen van de kennis met de leden. Daarnaast zal de werkgroep meer themasessies organiseren om kennis en innovatie sneller te delen.
 

Beschikbaar in ACE Academy

Kennis uit de werkgroep Elektrificatie komt beschikbaar via de ACE Academy. Op dit moment is beschikbaar: 

Energieopslag in Elektrische voertuigen

Bewustwording brandveiligheid bij elektrische voertuigen

Activiteiten werkgroep

 • Technische inhoud elektrificatie door middel van enquêtes/interview

 • Vaststellen hoofdonderwerpen elektrificatie (a.h.v. innovaties en behoefte binnen werkgroep)

 • Enquête/interview

 • Eisen van de demonstrator en de demonstrator zelf

 • Introductiemodule voorafgegaan door een pilot

 • Evaluatie en verbeterslag introductiemodule

 • Uitwerken andere benodigde modules n.a.v. enquête/interview

Demonstrator

De huidige stap is om een toonbaar geheel van de systemen in een elektrisch voertuig te zoeken, waaraan op een veilige manier metingen gedaan kunnen worden. Hierdoor helpt deze demonstrator de werkgroep bij de verdere ontwikkeling van modules, inzet bij de introductiemodule en draagt zo bij aan TALCOM. 

Bovendien zal dit voertuig tevens een geschikt leermiddel voor de onderbouw van de Automotive opleiding van Fontys zijn. Dit kan op korte termijn ingezet worden op verschillende plekken. 

Inzet van de demonstrator:

 • Een TALCOM praktijkmodule aanvullend op de introductiemodule elektrificatie.
 • Het voertuig is noodzakelijk om de praktijk bij vervolgmodules in te vullen op mbo- en het begin van het hbo-niveau (voornamelijk voor omscholing van monteurs, medewerkers die nieuw zijn op het gebied van elektrische voertuigen). De demonstrator is vooral praktisch bij (kleinere) bedrijven, die zelf geen elektrisch voertuig of componenten hebben. Alle onderwerpen van een elektrisch voertuig kunnen hiermee aan bod komen: onder andere motor, inverter, batterij, laadsysteem, 12V-systemen (licht, verwarming, enz.) en veiligheid.
 • Als een spoedcursus veiligheid voor studententeams, die werken met elektrische voertuigen
 • Voor de partners van TALCOM kan veiligheid geïntroduceerd worden in nieuwe werkomgevingen.
 • De demonstrator wordt deel van het curriculum van de onderbouw van de opleiding Automotive

Voordelen van de demonstrator:

 • Het is een veilige manier om componenten te laten zien;
 • Samenhang en samenwerking van componenten en systemen wordt zichtbaar;
 • Fysiek inzicht in de componenten van een elektrisch voertuig;
 • Het veilig meten aan een elektrisch voertuig is mogelijk;
 • Het aanleren van veilig werken met elektrische voertuigen;
 • Het ervaren en meten van veel voorkomende storingen en fouten.