Waterstof

Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie voor de wereldwijde automotive en mobilititeitsindustrie. Binnen de automotive learning community is waterstof dan ook een van de belangrijke thema’s waar men zich op focust. De ontwikkeling op het gebied van waterstof vraagt nieuwe kennis van medewerkers, studenten en nieuwe opleidingen. In samenwerking met onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en industrie is ACE Mobility betrokken bij projecten, initiatieven en onderwijsontwikkeling op het gebied van samenwerking. Voor meer informatie of voor eventuele interesse in deelname van een van de projecten kan men contact opnemen met Niels Winter, accountmanager ACE Mobility of Thomas van Berkel, programmamanager Human Capital.  

Green SkHy: H2-skills Europa  
Het doel van dit project is de ontwikkeling van de schone waterstofsector te bevorderen door de belemmeringen voor de Europese erkenning van vaardigheden en aanverwante systemen weg te nemen.  Via nieuwe praktische opleidingsprogramma's kan men loopbanen creëren die kunnen bijdragen aan de energietransitie. Dit streven houdt in dat de actoren die belast zijn met vaardigheden en certificeringen in een netwerk worden ondergebracht. Dat specifieke opleidings- en acculturatiemodules worden ontwikkeld, getest en dat campagnes worden gevoerd om de waterstofsector en zijn mogelijkheden te promoten. Door binnen het consortium bedrijven, overheden en de belangrijkste actoren op het gebied van opleiding voor studerenden & werkenden samen te brengen, moet het project de ontwikkeling van een sleutelsector voor de energietransitie ondersteunen door een groot publiek aan te spreken. 

ACE Mobility Hydrogen Test Facility 
Het project “Hydrogen Test Facility” beoogt de gezamenlijke voorbereiding en opzet van een professioneel experimenteer- en testcentrum dat uitstekend past bij de energie en mobiliteit gerelateerde activiteiten van het open innovatie lab Connectr op IPKW (IndustriePark Kleefse Waard) in Arnhem. Het centrum zal ‘state of the art’ analyse- en testapparatuur, werkplaatsen en daarnaast als ‘open source’ praktijkgerichte kennis aanbieden aan het bedrijfsleven. De ACE Hydrogen Test Facility is de realisatie van een onafhankelijk experimenteer- en testcentrum voor FCEV-voertuigtechniek en bijbehorende waterstof opslag- en tanktechnologie waar innovatieve (MKB)-bedrijven als ‘shared facility’ gebruik van maken voor toepassingsgerichte experimenten en testen op ware grootte van componenten, systemen en voertuigen. Dat wil zeggen praktijktesten die nodig zijn voor de grootschalige, veilige en betrouwbare implementatie van de combinatie groene waterstof en schone (Zero Emissie) FCEV-technologie in het wegtransport. Voor meer informatie: https://www.acemobility.nl/en/automotive-research/hydrogen-lab  

H2-Demonstrator  
In samenwerking met het lectoraat Automotive Research, HAN SEE en TALCOM is de H2-demonstrator ontwikkeld. De H2-demonstrator is een combinatie van een elektrische Fiat Doblò met daarachter een aanhanger. De aanhanger werkt als mobiele stroomgenerator die werkt op waterstof. De H2-demonstrator dient als demonstratie- voertuig dat kan worden ingezet voor onder andere cursussen omtrent waterstof. De h2-demonstrator is voornamelijk ontwikkeld voor bedrijven uit de industrie die zich willen gaan richten op waterstof en daarvoor hun medewerkers kennis willen laten maken met waterstof. Daarnaast worden de workshops ingezet om beleidsmakers te informeren, zodat zij kennis opdoen van de werking en de mogelijkheden van waterstof. De waterstof workshop modules zal men integraal onderbrengen binnen het mbo, hbo en post-hbo opleidingen. De HAN geeft binnen hun masters en hbo-post vakken al een aantal waterstofvakken, waarbinnen de workshops worden geïntegreerd. Daarnaast zal men de workshopmodules algemene werking, veiligheid en controlling beschikbaar stellen in het Challenge Based Learning Community Platform. https://www.han.nl/nieuws/2021/11/de-H2-demonstrator-leert-je-meer-over-waterstoftechniek/https://www.youtube.com/watch?v=qc7iB3VWCNk  

Studententeam HAN Hydromotive  

HAN Hydromotive is een Nederlands studententeam die de auto van de toekomst bouwen. Het team heeft een auto op waterstof ontwikkeld dat elk jaar strijd tegen de Europese top in wedstrijden voor studenten, waaronder de Shell-Eco Marathon, waar ze in 2023 een prachtige tweede plaats wisten te halen. Studententeams als HAN Hydromotive zijn een van de voorbeelden binnen de Automotive Learning Community, waarmee men nieuwe thema’s als waterstof kan introduceren en onderwijzen aan studenten in nauwe samenwerking met het onderwijs en de industrie. https://www.hydromotive.nl/en/our-racehttps://www.youtube.com/watch?v=SNF0C7eYPYA  

Er is iets misgegaan, probeer het later opnieuw.
{{ errors.first('firstname') }}
{{ errors.first('email') }}
Thank you