Succesvolle kick-off voor het reguliere en private mbo Batterijtechnologie onderwijs

Op dinsdag 14 mei vond in de Jaarbeurs in Utrecht de kick-off plaats van interventie 6 voor het reguliere en private mbo Batterijtechnologie onderwijs van de Human Capital Agenda van het Battery Competence Cluster NL (BCC-NL). Deze kick-off is in gezamenlijkheid georganiseerd met de interdepartementale batterijstrategie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en RWE's OranjeWind Knowledge.

Tijdens de bijeenkomst werd het belang van onderwijs en training in de groeiende batterijsector benadrukt, met een focus op initiële onderwijsprogramma's, keuzemodules en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) initiatieven vanuit mbo-instellingen en praktijkopleiders.

Belangrijke stap

De kick-off bracht verschillende actuele ontwikkelingen samen. Zoals de LLO-katalysatorinitiatieven, de landelijke keuzemodule batterijtechnologie basis, de behoefte aan een learning community en bijvoorbeeld trainingen voor batterijclassificatie en diagnostiek. De enthousiaste reacties van de deelnemers bevestigden de gezamenlijke inspanning om Nederland als key speler in batterijtechnologie te positioneren. Er zijn verschillende parallelle sporen geïdentificeerd, waaruit werkgroepen worden samengesteld om deze in de komende jaren gezamenlijk op te pakken. Dit legt een stevige basis voor verdere samenwerking en koppeling met het bedrijfsleven. Met deze start is een belangrijke stap gezet naar een significante rol voor Nederland in de batterijsector.

Het Batterijboek

Tijdens deze bijeenkomst lanceerde techschrijver Jeroen Horlings zijn nieuwste boek: het Batterijboek. Dit boek is gefinancierd door het Ministerie van IenW en bedoeld om de ontwikkeling van de batterijsector en het technisch beroepsonderwijs daarin te stimuleren. Ook dit boek is onderdeel van de brede strategie om de batterijsector in Nederland en Europa competitief te krijgen in de geopolitieke strijd om deze markt.
Het boek behandelt de historie en de toekomst van batterijtechniek en de technische kanten met de verschillende typen chemie en technische vormgeving en toepassingen. Het epub-boek is gratis te downloaden op: batterijboek.nl.

 

Meer informatie over het BCC-NL, Battery Competence Cluster - NL
Meer informatie over de HC agenda, Materials Independence and circular batteries (acemobility.nl)
Meer informatie over de voortgang van de strategische aanpak batterijen, Kamerbrief over voortgang strategische aanpak batterijen 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
Meer informatie over OranjeWInd en OranjeWind Knowledge, Windpark op zee OranjeWind (rwe.com)