Jaarverslag 2021

De automobielindustrie blijft een zeer uitdagende omgeving. In de huidige tijd worden vormen van mobiliteit gevraagd die klimaatbestendig, slim, comfortabel en veilig zijn. Dit leidt tot interessante vragen over technische toepassingen, gebruikmakend van de nieuwste inzichten in ICT, in energie, in materialen en bovenal mensen die in staat zijn om dergelijke innovaties te ontwikkelen en te implementeren.
ACE Mobility onderneemt veel initiatieven om dit mogelijk te maken. Ons R&D-programma is gericht op de inhoud van technologische vraagstukken, altijd in partnerschap met de rijke mogelijkheden die onze partnergemeenschap biedt: onderzoeksinstituten, onderwijsorganisaties, industrieën en overheden. Tegelijkertijd moeten we er rekening mee houden dat niet alleen technische know-how nodig is om de toekomst te bereiken: ook de menselijke factor is van vitaal belang. Er is behoefte aan meer vakmensen die geïnteresseerd zijn in een loopbaan in de automobielindustrie. ACE Mobility heeft het initiatief genomen om meer inzicht te krijgen in succesvolle strategieën om meer mensen bij onze industrie te betrekken. En we zullen dergelijke strategieën verder uitwerken in concrete initiatieven, zoals bijvoorbeeld de automotive learning community.
Dit jaarverslag 2021 laat zien wat we hebben gedaan. Actief zijn is echter niet genoeg; impact maken is wat echt telt. In het verslag staat hoe wij impact hebben gecreëerd. Wij, de ACE gemeenschap, creëren de toekomst van mobiliteit.