ACE Hydrogen Test Facility

Ontwikkeling van een ACE Hydrogen Test Facility

Aanleiding

Binnen de automotive markt wordt waterstof gezien als de ontbrekende schakel voor onder andere de elektrificatie van zwaar en intensief transport. AutomotiveNL (ANL) en Automotive Center of Expertise (ACE Mobility) zetten daarom in op doorontwikkeling en toepassing van waterstof ‘Fuel Cell Electric Vehicle’ (FCEV)-technologie. Met het oog op commercialisatie ontbreekt het daarbij aan een toegankelijk experimenteer- en testcentrum met focus op Automotive Mobility voor bedrijven. Diverse Nederlandse automotive bedrijfspartners van AutomotiveNL produceren, onderzoeken of werken aan de ontwikkeling van waterstof FCEV-transportvoertuigen. 

Doel van het project  

Het project ‘opzetten bedrijfsgericht H2Mobility-Lab’ beoogt de gezamenlijke voorbereiding en opzet van een professioneel experimenteer- en testcentrum dat uitstekend past bij de energie en mobiliteit gerelateerde activiteiten van het open innovatie lab Connectr op IPKW (IndustriePark Kleefse Waard) in Arnhem. Het centrum zal ‘state of the art’ analyse- en testapparatuur, werkplaatsen en daarnaast als ‘open source’ praktijkgerichte kennis aanbieden aan het bedrijfsleven. De ACE Hydrogen Test Facility is de realisatie van een onafhankelijk experimenteer- en testcentrum voor FCEV-voertuigtechniek en bijbehorende waterstof opslag- en tanktechnologie waar innovatieve (MKB)-bedrijven als ‘shared facility’ gebruik van maken voor toepassingsgerichte experimenten en testen op ware grootte van componenten, systemen en voertuigen. Dat wil zeggen praktijktesten die nodig zijn voor de grootschalige, veilige en betrouwbare implementatie van de combinatie groene waterstof en schone (Zero Emissie) FCEV-technologie in het wegtransport.

Korte omschrijving van de activiteiten van de ACE Hydrogen Facility

In de voorbereidingsfase van het project worden stakeholders en gebruikers geïdentificeerd om hun gezamenlijke behoeften aan functioneel overlappende praktijktesten in kaart te brengen. Concreet wordt onderzocht hoe en met wat en wie die experimenten en testen te realiseren zijn op IPKW. Tevens wordt voorbereid waar deze functie het best in Connectr past en wat daarbij nodig is. Naast de functionele inrichting is het vanwege bevoegdheid, vertrouwelijkheid en veiligheid (o/a ATEX, ARBO en FFS-goedkeuring) van belang dat dit in een afgezonderde professioneel ingerichte ruimte van voldoende hoogte met toegang voor zware waterstof FCEV-voertuigen gerealiseerd kan worden.

Wil je meer weten? Download dan hier meer informatie

Onze partners

ACE werkt nauw samen met de industrie aan het opbouwen van relevante expertise en talentontwikkeling. Dit zijn onze partners.

Meer informatie over partnerschap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Er is iets misgegaan, probeer het later opnieuw.
{{ errors.first('firstname') }}
{{ errors.first('email') }}
Thank you