Internationaal Onderzoek

Introductie

ACE werkt samen met internationale instituten op het gebied van efficiënte en duurzame transportsystemen 

In de EU White Paper over Transport staat de noodzaak beschreven om te komen tot een eenduidig Europees, competitatief en efficiënt transportsysteem. De doelen zijn verder uitgewerkt in de COP 21 Paris Agreement. Disrupties zoals COVID-19 laten zien dat een pan-Europees en wellicht globale samenwerking onmisbaar is tussen industrie, overheden, onderzoekers en maatschappij om te komen tot een effectieve en efficiente voorraadbeheersing. Sterker nog, crisissen laten de kwetsbare afhankelijkheid zien van onze huidige economie met betrekking tot ons transport en onze bevoorradingssystemen. Het laat zien dat onze transportsystemen, emissies en luchtkwaliteit samenhangen. Onderzoek en innovatie door samenwerking tussen de industrie en kennisinstituten is nodig om de efficiëntie, duurzaamheid en robuustheid van ons transportsysteem te optimaliseren. Op Europees en nationaal niveau zijn miljarden euro's beschikbaar gekomen om onze economieën weer op gang te helpen. Daarom is dit hét moment om de ontwikkeling van innovatieve, duurzame Europese transportsystemen te ondersteunen. 

Internationale samenwerking 

Om het internationale transportsysteem verder te optimaliseren, is het van belang te achterhalen welke projecten veel impact hebben gehad. Welke projecten gaven resultaten die op grote schaal toegepast konden worden? Welke projecten hebben tot rechtstreekse innovatie in de industrie geleid? Welke projecten hebben succesvol bijgedragen tot het behalen van EU-doelen met betrekking tot integrale en duurzame transportoplossingen? 

Om een antwoord op deze vragen te geven heeft ACE een samenwerking met verschillende Europese instituten opgestart. 

Bij deze internationale samenwerking zijn de volgende instituten betrokken: HAN University of Applied Sciences, die samen met ACE de coördinator is, Universiteit Gustav Eiffel, Universiteit van Gdansk, en Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR), onderdeel van de  RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) Aachen.

Doelstellingen

In nauwe samenwerking is door deze vier partijen een onderzoeksopzet ontwikkeld. De doelstellingen zijn geformuleerd en samengevat komen ze op het volgende neer:

  • Innovatieve sturing en evaluatietools. In samenwerking met stakeholders worden specifieke indicatoren ontwikkeld om te begrijpen welke parameters tot een waardevolle exploitatie en veel impact hebben geleid. 
  • Een analyse van Europese projecten, een analyse van de effecten van andere programma's op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau zal door de vier instituten worden uitgevoerd. 
  • Op basis van de verkregen inzichten zullen aanbevelingen voor het ontwerp en de focus van toekomstige onderzoeksprogramma's en projecten worden gegeven. 

Het doel is de Europese Commissie te ondersteunen in de ontwikkeling van een veilig, duurzaam Europees transportsysteem dat economisch, ecologisch en sociaal duurzaam is. In de tweede helft van 2020 zullen stappen worden gezet om het onderzoek op te starten.

Downloads

Onze partners

ACE werkt nauw samen met de industrie aan het opbouwen van relevante expertise en talentontwikkeling. Dit zijn onze partners.

Meer informatie over partnerschap

Nieuwsbrief. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in automotive.

Er is iets misgegaan, probeer het later opnieuw.
{{ errors.first('firstname') }}
{{ errors.first('email') }}
Thank you